October 3, 2023

Month: March 2023

การสร้างความท้าทายในการหางานในตรังในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านตลาดแรงงานค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้หลายองค์กรมีการปรับลดปริมาณพนักงาน รวมถึงมีการปลดพนักงานออกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ทุกวันนี้คนหางานล้นมากกว่าตำแหน่งงานที่มี ซึ่งทำให้หลายตำแหน่งงานต้องมีการคัดสรรค์พนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานจริง รวมถึงคนว่างงานมีการแข่งขันกันในการสมัครงานจำนวนมากอีกด้วย ทำให้ทุกวันนี้หลายองค์กรมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับปัญหาเหล่านี้ที่มีมากขึ้นในทุกๆ วัน ทำให้ฝ่ายพัฒนาทรัยากรบุคคล หรือ HR ต้องมีความรอบคอบและมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดคนอย่างละเอียดมากขึ้น เพราะถ้าคุณได้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถแผนที่ได้กำหนดไว้ก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นจึงถือได้ว่าขั้นตอนการคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุด ที่คุณจะสามารถทราบข้อมูลผู้สมัครงานรวมถึงการเจรจาพูดคุยเพื่อที่จะรู้เกี่ยวกับทักษะและทัศนคติของพวกเค้า การจัดลำดับและประเด็นที่มีความสำคัญในการสมัครงาน...
การแข่งขันการสมัครงาน shopeeเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้คนที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเค้าทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาออกมา ดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่คนหางานจะต้องเรียนรู้คือการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองเพิ่มเติม แหล่งเรียนรู้ที่คุณสามารถมองหาได้นั้นคือในโลกออนไลน์ที่คุณสามารถทำการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ คนที่อยากมีความก้าวหน้าในด้านอาชีพของตนเองนั้น มักจะหมั่นฝึกสร้างผลงานหรือหาความรู้ในการทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่เค้าจะได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง สิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้ที่คนหางานจะต้องคิดและลงมือทำเอง ไม่มีใครมาบังคับหรือจ้างให้ทำ ดังนั้นการที่คุณอยากจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน อยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สิ่งสำคัญคือการรู้จักพัฒนาและหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านสายงานหรืองานทางด้านอื่นๆ ที่ตนเองมีความสนใจด้วยได้...